ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „КЛУБ БИОДЕРМА”

 1. ОРГАНИЗАТОР И КАМПАНИЯ
  • Организатор на кампанията „Клуб Биодерма” (наричана оттук нататък „КАМПАНИЯТА”) е „НАОС България ЕООД”, със седалище в гр. София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, ЕИК: BG 175406222 (наричан оттук нататък организатор).
  • КАМПАНИЯТА се осъществява чрез подизпълнител на организатора – Медияпост Хит Мейл България ЕООД.
  • Решението за провеждане на КАМПАНИЯТА според условията на настоящите официални правила е окончателно. Организаторът си запазва правото да променя официалните правила. Всички промени ще бъдат анонсирани публично на сайта http://club-bioderma.bg/ и ще влязат в сила 24 часа след тяхното въвеждане.
  • Официалните правила са налични безплатно за всеки заинтересован в рамките на периода на провеждане на Кампанията на сайта http://club-bioderma.bg/  (наричан оттук нататък Сайта), в раздел „Общи условия”.
  • Настоящите официални правила са валидни и за конкретни промоционални активности на организатора, които са част от КАМПАНИЯТА и за които организаторът ще помества конкретни обявления на Сайта.
  • Считано от датата им на публикуване настоящите официални правила са валидни от 30 май 2016 г.
 1. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
  • КАМПАНИЯТА се организира и провежда в рамките на Република България, в съответствие с условията, описани в настоящите Официални правила.
 1. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
  • КАМПАНИЯТА ще стартира на 30 май 2016 г. и ще приключи на 31 декември 2017 г. включително. Организаторът си запазва правото да промени срока на кампанията.
  • В случай че организаторът реши да промени периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, тази промяна ще бъде публично оповестена според т. 1, ал. 1.3 от настоящите Официални правила.
 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  • Право на участие в КАМПАНИЯТА имат всички физически лица над 18 навършени години.
  • В  КАМПАНИЯТА нямат право на участие служители на „НАОС България ЕООД”, както и на подизпълнители на организатора.
  • Чрез участието си в КАМПАНИЯТА, всички участници заявяват, че са запознати с настоящите официални правила и са съгласни напълно и безусловно с техните условия.
 1. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
  • За да участват в КАМПАНИЯТА, потребителите трябва да се регистрират на сайта http://club-bioderma.bg/. Регистрацията на всеки потребител се счита за валидна, след като той отвори имейл за потвърждение, изпратен към електронен адрес, посочен от него при регистрацията, няколко минути след регистрацията му на сайта, и кликне върху посочения в имейла линк за валидиране на регистрацията.
  • При потвърждаване на регистрацията си, всеки участник автоматично получава 20 точки в своя профил. В определени моменти организаторът си запазва правото да обявява допълнителни светкавични награди, описани в чл. 6 на настоящите правила.
  • В случай че участник спечели някоя от наградите, описани в чл. 6, той трябва да следва изпратените към него инструкции, за да попълни своите данни за доставка на наградата.
  • Всеки участник има възможност да печели допълнителни точки към своя профил в Сайта, като:
   • попълни изцяло своя профил
   • се включва в периодичните игри, обявени в Сайта
   • кани свои приятели за участие в КАМПАНИЯТА
   • като регистрира касова бележка, доказваща покупка на един или повече продукти с марката BIODERMA, с единична стойност на продукт минимум 18 лв.
   • попълни въпросник за обратна връзка след тестване на продукт
  • Всеки участник може да получи допълнително 20 точки след като попълни всички полета в секция „Моят профил“, подсекция „Моят профил“.
  • Участието във всяка от периодичните игри в Сайта може да донесе на участника между три (3) и пет (5) допълнителни точки в неговия профил в Сайта. Точният брой точки за всяка игра е обявен публично на Сайта на КАМПАНИЯТА, в секция „БЛИЦ ИГРИ“
  • Участник в КАМПАНИЯТА може да получи допълнително 1 точка за всеки поканен, регистрирал се в Сайта и потвърдил регистрацията си свой приятел. За да се начислят точките към профила на участника, поканените приятели трябва да са се регистрирали за участие през уникалния линк на канещия ги потребител. Уникалният линк може да бъде видян от всеки регистриран участник в секцията „Моят профил“ в Сайта.
  • Всеки участник в КАМПАНИЯТА може да печели допълнителни точки, като регистрира касов бон през бутона „Регистрирайте покупка“ в секция „Моят профил“, подсекция „Моите покупки“ на Сайта. Касовият бон трябва да е сниман или сканиран в оригинал и да показва нееднозначно, че е за покупка на един или повече продукти с марката BIODERMA. Първият касов бон трябва да е качен в Сайта в рамките на календарната 2016 г. Всеки регистриран продукт трябва да е закупен след 30 май 2016 г. и да е на единична стойност минимум 18 лв. Всеки регистриран продукт, който е одобрен от администратор на Сайта, носи на участника 70 за първия закупен продукт и 100 точки за всеки следващ. В рамките на КАМПАНИЯТА всеки участник може да регистрира касови бележки за не повече от 18 закупени продукта, отговарящи на условията, посочени в чл. 5, ал. 8. Всеки качен касов бон ще бъде разгледан за одобрение от администратор в рамките на 5 работни дни. Всеки участник ще получи имейл дали неговият касов бон е бил одобрен или отхвърлен (и каква е причината за това).
  • Всеки участник ще получи допълнителни 25 точки на своят рожден ден.
  • Всеки участник ще получи допълнителни 50 точки при попълване на въпросник за обратна връзка след тестване на продукт.
 1. НАГРАДИ
  •  Наградите, които ще бъдат раздадени в КАМПАНИЯТА, са следните:
   • Награди в „Програма лоялност“– един от следните 5 продукта по избор на участника:
    • Мек измиващ гел за деца ABCDerm Moussant 200 ml
    • Atoderm душ олио 200 ml
    • Hydrabio H2O мицеларна вода 250 ml
    • Sebium H2O мицеларна вода 250 ml
    • Sensibio H2O мицеларна вода 250 ml
   • 18 бр. месечни награди до края на 2017 г. – комплект продукти с марката BIODERMA. Наградата за съответния месец се тегли чрез специален компютърен софтуер на томболен принцип в първия ден на следващия месец. Томболата включва всички участници, които отговарят на условията, описани в чл. 6.2.2 на настоящите Официални правила.
   • Периодични светкавични награди – продукти или брандирани рекламни материали с логото на BIODERMA, по преценка на организатора, обявени предварително на Сайта. Раздават се до изчерпване на количествата.
   • Кампанийни томболни награди – комплект с продукти за път или друг тип награда по преценка на организатора, обявена предварително на Сайта в зависимост от текуща промоционална активност в рамките на КАМПАНИЯТА. Раздават се до изчерпване на количествата.
   • Кампанийни големи награди – ваучер за пътуване на стойност 1000 лв. или друг тип награда по преценка на организатора, обявена предварително на Сайта в зависимост от текуща промоционална активност в рамките на КАМПАНИЯТА. Тегленето на този тип награди се обявява предварително в Сайта.
   • Тестови награди – тестови продукт BIODERMA според текуща промоционална активност в рамките на КАМПАНИЯТА. Обявяват се предварително в Сайта и се раздават до изчерпване на количествата.
  • Условията за спечелването на награди са следните:
   • За да получи награда в „Програма лоялност“, в периода на КАМПАНИЯТА всеки участник в КАМПАНИЯТА трябва да докаже (заедно или поотделно) покупката на 6 продукта с марката BIODERMA, като всеки регистриран продукт трябва да е закупен след 30 май 2016 г. и да е на единична стойност минимум 18 лв. Доказателството за покупка е снимка или сканирано копие на оригинален касов бон, качени в профила на участника в Сайта. В касовия бон трябва ясно да са посочени марката, името на продукта, единичната му цена, датата на покупка, както и името и адреса на търговския обект, от който е закупен продуктът. В един касов бон може да бъдат включени един или повече продукти с марката BIODERMA, които участват в КАМПАНИЯТА. Всеки качен касов бон ще бъде разгледан за одобрение от администратор в рамките на 5 работни дни. Всеки участник ще получи имейл дали неговият касов бон е бил одобрен или отхвърлен (и каква е причината за това).
   • В томболата за месечните награди участват потребители, които имат поне 200 точки, натрупани в профила им в Сайта. Участникът получава шанса си в месеца, в който точките му станат поне 200 или кратни на 200 (напр. поне 400, поне 600 и т.н.). Всеки следващи 200 точки дават на участника допълнителен шанс за участие в томболата за месечна награда. Томболата за месечна награда за конкретен месец се тегли автоматично, в първия ден на следващия месец, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.
   • В томболата за периодичните светкавични награди, когато такива са обявени предварително, участва всеки потребител, който е направил и успешно е потвърдил регистрацията си в Сайта. С потвърждаване на своята регистрация, всеки потребител участва единствено в томбола, валидна към деня на регистрацията му, и не може да участва в последващите томболи за светкавични награди. Светкавичните награди ще се печелят на случаен принцип, определен от организатора и обявен предварително в Сайта период. Потребител, който се регистрира и потвърди регистрацията си точно в или първи непосредствено след предварително зададен печеливш момент, ще бъде уведомен веднага, че печели светкавична награда.
   • В томбола за кампанийните томболни награди участват всички потребители, които в рамките на текущата седмица са качили в профила си касов бон, удостоверяващ покупката на продукт с марката BIODERMA, участващ в текуща промоционална активност на организатора, обявена на Сайта. Томболата за кампанийни томболни награди се тегли автоматично, в първия ден на следващата седмица, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.
   • В томбола за кампанийни големи награди участват всички потребители, които в рамките на предварително обявен на Сайта срок, са качили в профила си касов бон, удостоверяващ покупката на продукт с марката BIODERMA, участващ в текуща промоционална активност на организатора. Томболата за кампанийните големи награди се тегли чрез специален компютърен софтуер на предварително обявена на Сайта дата, и включва всички участници, които отговарят на описаните тук условия.
   • В томбола за тестова награда участват всички потребители, които в рамките на определен от организатора период, предварително обявен на Сайта, попълнят анкета за тестови продукт. Тегленето на томболата чрез специален компютърен софтуер се извършва до 10 работни дни след крайния срок за попълване на анкетата.
  • Допълнителни условия за спечелването на награди
   • Участник, който е спечелил един тип награда, няма право да спечели същата награда отново.
   • Участник, който е спечелил периодична светкавична награда, може да спечели месечна или кампанийна, или тестова награда, ако отговаря на условията за това.
   • Участник, който е спечелил месечна награда, може да спечели всяка от следните награди: кампанийна награда или тестова награда, ако отговаря на условията за това.
   • Участник, който е спечелил някоя от кампанийните награди, може да спечели всяка от следните награди: месечна или тестова награда, ако отговаря на условията за това.
   • Всеки участник може да спечели най-много 3 награди в „Програма лоялност“ в рамките на КАМПАНИЯТА.
 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  • Участници, които бъдат изтеглени като победители, ще трябва да предоставят своите точни данни, за да може организаторът да се свърже с тях и да получат наградата си. Под „данни“ тук се разбира: име, фамилия, електронен адрес, пълен пощенски адрес, телефон за контакт. Тази информация ще бъде използвана, за да се валидират печелившите в КАМПАНИЯТА и за да бъдат доставени спечелените награди. Името и фамилията на участниците са задължителни и трябва да съвпадат с данните по лична карта. В случай че даден участник, спечелил награда, не желае да представи необходимите данни за получаването на наградата, той губи правото да получи спечелената от него награда.
  • Всеки участник носи лична отговорност за всяка директна или индиректна последица в резултат от неговите лични действия по участие в КАМПАНИЯТА.
  • Победителите в КАМПАНИЯТА се съгласяват имената им да бъдат публично оповестени от организатора или партньори на организатора. Организаторът не дължи каквато и да било компенсация на участниците за това, че имената им са били обявени като победители в КАМПАНИЯТА.
  • В случай че някой от участниците наруши настоящите правила и/или накърни доброто име на организатора и/или неговите подизпълнители и/или някой от участниците в КАМПАНИЯТА, то той ще бъде дисквалифициран от участието си в КАМПАНИЯТА.
  • С участието си в КАМПАНИЯТА всеки участник се съгласяват да обезщети напълно организатора и/или неговите подизпълнители за всички съдебни и извънсъдебни действия, както и да заплати всички дължими такси или разходи, реално претърпени от организатора в резултат на нарушаване на настоящите официални правила от страна на участника.
  • Забранени са всякакви опити за зловредно манипулиране Сайта. Всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Сайта, ще бъдат санкционирани от организатора с дисквалифициране на съответния участник, като в този случай организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
  • За манипулация по предходната точка ще се счита: 
   - Използване на повече от един профил, от едно и също лице, за участие в КАМПАНИЯТА; 
   - Използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в КАМПАНИЯТА.
 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
  • Печелившите ще бъдат информирани, че печелят със специално pop-up съобщение на Сайта (ако спечелят светкавична награда), както и на личния си електронен адрес, предоставен от тях при регистрация. Те ще трябва да предоставят лични и други свои данни, вкл. валиден телефон за връзка, за да получат наградата си. Всеки спечелил награда участник трябва в срок до 15 календарни дни от датата на спечелване да предостави през профила си в Сайта валиден телефонен номер, както и да избере населено място и офис на куриерска фирма „Спиди“, където иска да получи наградата. В случай че победителят не предостави своите данни за връзка в посочения срок, той може да получи съответната награда след това, като куриерските разходи са изцяло за негова сметка. За да заяви изпращане на наградата след посочения по-горе срок, печелившият участник следва да изпрати имейл на адрес club@club-bioderma.bg.
  • Имената на победителите ще бъдат обявени след спечелването на наградите в секцията „Награди” в Сайта.
  • Наградите ще бъдат изпратени за сметка на организатора до офиса на куриерската фирма, който потребителят е посочил на Сайта на организатора на КАМПАНИЯТА.   Наградите ще бъдат изпращани с куриер в рамките на 30 работни дни, считано от датата на спечелването на наградата. За избягване на всякакви съмнения награди няма да бъдат изпращани от организатора до адреси извън България. В случай че въпреки това печеливш желае да получи наградата си на адрес извън България, това ще бъде изцяло за негова сметка. Изпратените от Организатора към печелившите участници награди ще бъдат съхранявани в офис на куриерска фирма „Спиди“ в рамките на 7 календарни дни, след което ще бъдат върнати към Организатора. В случай че печеливш участник не вземе наградата си в посочения срок, той може да я получи, ако изпрати заявка за това по имейл на адрес club@club-bioderma.bg. Куриерските разходи по повторното изпращане на наградата са изцяло за сметка на печелившия участник.
  • Наградите от КАМПАНИЯТА не могат да бъдат заменени с техния паричен еквивалент или с какъвто и да е друг вид продукт.
  • Чрез участието си в КАМПАНИЯТА участниците се съгласяват техни имена да бъдат обявени публично и да бъдат използвани за маркетингови цели от страна на организатора или негови партньори за материали в пресата, както и за аудио или видео материали.
  • Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът или подизпълнителят следва да предоставят служебна бележка на участника, спечелил награда. От съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация до 30 април на следващата календарна година. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени.
  • За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на „КАМПАНИЯТА“ следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел 10.
 1. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
  • Организаторът не носи отговорност:
   • В случай че наградата или която и да е част от нея не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победител и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов представител/пълномощник.
   • При невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения.
  • Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в играта чрез Facebook съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация. 
  • Организаторът не носи отговорност за липсващи или загубени регистрации на Сайта.  
 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  • Като участва в настоящата КАМПАНИЯ, участникът приема, че е запознат с промоционалните правила и е съгласен с техните условия.
  • Организаторът е регистриран в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под No 269255 и правата на всеки участник са гарантирани в съгласие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България.
  • Като участват в КАМПАНИЯТА, участниците се съгласяват да спазват условията на промоционалните правила. Съгласяват се също да бъдат включени в базата данни на организатора и да получават информационни материали по всички комуникационни канали (поща, телефон, имейл, SMS) за текущи промоции на „НАОС България ЕООД”. Целите на базата данни са: определяне на печеливши в тази промоция, изработване на различни статистически отчети, информиране на участниците за тази промоция и за бъдещи търговски и други активности на организатора по различни комуникационни канали (поща, телефон, имейл, SMS и др.). Предоставянето на лични данни от страна на участниците има изцяло доброволен характер, но отказът на участник да предостави личните си данни може да доведе до невъзможност за участие в КАМПАНИЯТА или невъзможност да получи спечелена награда. 
  • Организаторът поема задължението да не разкрива (освен на посочените по-горе лица и по описаните по-горе начини) личните данни на участника на трети страни, с изключение на свои подизпълнители и партньори за нуждите на промоционални игри или рекламни кампании.
  • По писмена молба на участника, изпратена на адрес: София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, организаторът се наема да изпълни еднократно и безплатно следното:
   • Да потвърди на молителя дали обработва личните му данни.
   • Да промени, допълни, блокира, изтрие или трансформира в анонимни личните му данни.
   • Да спре да обработва личните му данни.
  • Личните данни ще се съхраняват и обработват в съответствие със законовите изисквания по ЗЗЛД.
  • Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
 1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
  • КАМПАНИЯТА може да бъде прекратена предсрочно от организатора при наличие на форсмажорни обстоятелства, независещи от организатора.
  • КАМПАНИЯТА може да бъде прекратена предсрочно и по решение на организатора, като той се задължава да обяви публично това си решение на официалната страница на „НАОС България ЕООД”, поне 24 часа преди прекратяване на КАМПАНИЯТА.
 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
  • В случай че възникнат спорове между организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентните съдебни органи в гр. София.
  • В случай че за някой от участниците, бъде доказано от организатора и/или неговите партньори, като спечелил с помощта на измама, организаторът има право да търси обезщетение за направените по време на процедурата, за определяне на победителите и изпращане на наградите разходи.
  • Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в КАМПАНИЯТА с невалидни данни и по тази причина не могат да бъдат открити по телефон и/или имейл адрес.
  • Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които печелившите са се регистрирали за участие в КАМПАНИЯТА с неверни или чужди имена и по тази причина не могат да се идентифицират с нужния документ за самоличност, за да получат наградата си.
  • Организаторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на платформата на  КАМПАНИЯТА в случаите, когато това се дължи на фактори, независещи от организатора, като прекъсвания на електричеството, прекъсване на интернет връзката и др.
 1. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ
  • Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата КАМПАНИЯ, считано от датата на откриването й до изтичането на 14 /четиринадесет/ календарни дни след края на КАМПАНИЯТА. Срокът на жалбата се счита за спазен, ако пощенското клеймо на пратката с жалбата е с дата най-късно 14-ия (четиринадесетия) ден, от датата за край на КАМПАНИЯТА. Жалбите, депозирани след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до адреса на организатора: София, ул. “Дякон Игнатий” 2, ет. 4, с вписан текст „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилното име на жалбоподателя, точен адрес, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис.
  • Жалбите се разглеждат от организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с препоръчано писмо, изпратено на адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.